Toppsta - Childrens Books – Reviews

Xhosa Literature for Beginners Series

by
 • (0 review)
  Book 1
  Book 1

  Unomsa

  Leli libuthelelo leendatjana ezifitjhani ezitlolwe batloli abathathu abahlukeneko ngomqopho wokwethula immongo-ndaba eya... More

  (0 reviews)
  Review
  Book 2
  Book 2

  Ityala Lamawele

  Le nto ililifa yinto ezala izigigaba zoburhalarhume, izenzo ebezingalindelekanga kubantu abasondele kulo kanye. Liyingoz... More

  (0 reviews)
  Review
  View all Books
  Featured Book
  The Exploding Life of Scarlett Fife: Book 1
  The Exploding Life of Scarlett Fife: Book 1

  BOOK OF THE MONTH - Maz Evans is BACK with a laugh-out-loud tale about a girl with BIG feelings. Recommended for ages 7+ with gorgeous illustrations throughout by Chris Jevons.

  View book
  Featured Books

  New Book