Toppsta - Childrens Books – Reviews

Mantswe a Robong

by
,

Write a Review

Lokwalo lo lwa ditlhamo tsa Setswana lo itebagantse le botshelo jwa Batswana mo metseng ya ditoropong. Go diragetse eng ka rona Batswana mo botshelong jo bosa jo re bo tshelang kgakala le magae, kgakala le dingwao, kgakala le mekgwa ya batsadi ba rona ba maloba? Mo lokwalong lono bakwadi ba re thlhalosetsa le go re sedimosetsa ka mekgwa eo bontsi jwa rona bo tlhakathakantsweng ke dingwao tsa sekgoa le ke mekgwa e e farologanyeng ya boitshwaro le tsamaiso ya matshelo. Bangwe ba latlhile ngwao. Bangwe ba e kgoafaditse. Bangwe bone ba lemoga mathata a re lebaganyeng nao, mme ba senka ditsela tsa go a ranolola.

Mantswe a Robong Reviews | Toppsta

9780636000391

Share on

Featured Book
This Wonderful Thing
This Wonderful Thing

BOOK OF THE MONTH: From the author of bestselling debut, Boy Underwater, comes a moving and hilarious novel for ages 10+

View book

Videos

If you would like to provide a video review please sign up to our video panel.

Series

This is Book 3 in the Setswana: Literature Series. See all Setswana: Literature books here.

Sign up to our newsletter for...

Free Book Giveaways, Recommendations & more

Be the first to write a Review


No one has written a review for 'Mantswe a Robong'

Why not be the first to share your opinion?

Featured Book
This Wonderful Thing
This Wonderful Thing

BOOK OF THE MONTH: From the author of bestselling debut, Boy Underwater, comes a moving and hilarious novel for ages 10+

View book

Ratings

  • (0 Reviews)
  • (0 Reviews)
  • (0 Reviews)
  • (0 Reviews)
  • (0 Reviews)